ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
A1
2oEPAL
101
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΕΠ (Α)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΙΣΤΟΡΙΑ (Α)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Α)
(Α)
(Α)
Δευ
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ (Α)
ΣΕΠ (Α)
(Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
Τρ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΤΕΡΖΗ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogkoΑ1_ΕΕ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
Α1_ΠΛ2
Τετ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
Α1_ΕΕ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
Α1_ΠΛ1
Πε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
(Α)
Παρ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
A2
2oEPAL
102
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Α)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α)
(Α)
Δευ
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)
ΣΕΠ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
(Α)
Τρ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
Α2_ΕΕ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΕΠ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
Α2_ΠΛ1
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
(Α)
Τετ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΞΕΝΟΥ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Α)
(Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
Πε
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΣΥΚΑ Θ.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogkoΑ2_ΕΕ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΙΣΤΟΡΙΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
Α2_ΠΛ2
Παρ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΣΥΚΑ Θ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
Α3
2oEPAL
103
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
(Α)
Δευ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΣΥΚΑ Θ.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolatΑ3_ΕΕ1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
(Α)
(Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
Α3_ΠΛ2
Τρ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΣΕΠ (Α)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ (Α)
Τετ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΣΥΚΑ Θ.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogkoΑ3_ΕΕ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΕΠ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
Α3_ΠΛ1
(Α)
Πε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΣΥΚΑ Θ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
Παρ
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΣΥΚΑ Θ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ. / ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
Α4
2oEPAL
104
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
(Α)
(Α)
Δευ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΞΕΝΟΥ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/eirterzi
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α)
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
Τρ
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ. / ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogkoΑ4_ΕΕ1
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Α)
ΙΣΤΟΡΙΑ (Α)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
Α4_ΠΛ2
Τετ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
Α4_ΕΕ2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΣΕΠ (Α)
(Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
Α4_ΠΛ1
Πε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΣΥΚΑ Θ.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
ΧΗΜΕΙΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΣΕΠ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
(Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
Παρ
ΣΥΚΑ Θ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
Α5
2oEPAL
105
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΣΕΠ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
Δευ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΣΥΚΑ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzoΑ5_ΕΕ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolatΑ5_ΕΕ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
Α5_ΠΛ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
Α5_ΠΛ2
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
Τρ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΣΥΚΑ Θ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Α)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
ΣΕΠ (Α)
(Α)
ΓΛΩΣΣΑ (Α)
(Α)
Τετ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
ΖΩΝΗ ΔΗΜΗΙΟΡΓΙΚΩ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α)
ΧΗΜΕΙΑ (Α)
Ν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Α)
Πε
_(Α)
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ. / ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ. / ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΣΥΚΑ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elgkogko
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Α)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
ΦΥΣΙΚΗ (Α)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Α)
(Α)
(Α)
Παρ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α)
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΤΡ1-Β1
2oEPAL
207
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/engonopo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β) ΕΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
(Β) ΘΕΩΡ.
ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (Β) ΕΡΓ.
Δευ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΘΕΩΡ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ. / ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΧΗΜΕΙΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΓΕΩΡΓΙΑ (Β) ΘΕΩΡ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
(Β) ΘΕΩΡ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Τρ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΘΕΩΡ.
ΕΡΓ.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Β) ΕΡΓ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Τετ
ΘΕΩΡ.
(Β)
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ. / ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (Β)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ (Β) ΕΡΓΑΣΤ.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
(Β) ΘΕΩΡ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β)
Πε
ΘΕΩΡ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. / ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΣΥΚΑ Θ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΓΛΩΣΣΑ (Β)
(Β) ΕΡΓ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β)
Παρ
ΘΕΩΡ.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΤΡ2-Β2
2oEPAL
Ε-ΦΥΣ
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ (Β) ΕΡΓΑΣΤ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β)
Δευ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΕΡΓ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. / ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΓΕΩΡΓΙΑ (Β) ΘΕΩΡ.
(Β) ΘΕΩΡ.
(Β) ΘΕΩΡ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β)
Τρ
ΘΕΩΡ.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΧΗΜΕΙΑ (Β)
ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΓΛΩΣΣΑ (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
(Β) ΕΡΓ.
Τετ
ΘΕΩΡ.
(Β)
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β) ΕΡΓ.
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
(Β) ΘΕΩΡ.
Πε
ΘΕΩΡ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΘΕΩΡ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ. / ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsiachta
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Β) ΕΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (Β) ΕΡΓ.
Παρ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Β)
ΘΕΩΡ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΣΥΚΑ Θ.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ. / ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΟΙΚ1-Β3
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Β) ΕΡΓ.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Β)
(Β)
Δευ
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ. / ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
(Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) (B) ΕΡΓ.
Τρ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Β)
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π. / ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ε.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΧΗΜΕΙΑ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Β)
(Β)
Τετ
(LOGISTICS) (B)
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
(Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΓΛΩΣΣΑ (Β)
Πε
(LOGISTICS) (B)
(Β)
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/evasiliko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Β) ΕΡΓ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
(Β) ΘΕΩΡ.
Παρ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Β)
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ. / ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΟΙΚ2-Β4
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ (Β)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) (B) ΕΡΓ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
(Β) ΘΕΩΡ.
(Β)
Δευ
(Β)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π. / ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zkariofil2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Β) ΕΡΓ.
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
Τρ
(LOGISTICS) (B)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Β)
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ. / ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ε.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thvasileia
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Β)
(Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
ΓΛΩΣΣΑ (Β)
Τετ
(LOGISTICS) (B)
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
(Β)
(Β) ΘΕΩΡ.
Πε
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Β)
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΞΕΝΟΥ Α.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/katxenou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Β) ΕΡΓ.
(Β)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Β)
Παρ
ΞΕΝΟΥ Α.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε. / ΜΙΧΑΗΛ Ε.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΥΓ1-Β5
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΙΒΕ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
Δευ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
(Β)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΟΣ2
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ2
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β) ΕΡΓ.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
Τρ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ. / ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ1
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Β) ΕΡΓ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΑΙΣΘ1
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ1
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
Τετ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ1
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. / ΚΕΧΑΓΙΑ Π.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchatziv
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. / ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.
ΑΙΣΘ1
Πε
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ2
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
Παρ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΥΓ2-Β6
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΙΒΕ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
Δευ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
(Β)
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΟΣ2
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ2
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
Τρ
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ1
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΑΙΣΘ1
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ1
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Τετ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ1
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΣΥΚΑ Θ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kotma
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchatziv
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Β) ΕΡΓ.
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. / ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.
ΑΙΣΘ1
Πε
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. / ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ2
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΧΗΜΕΙΑ (Β)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
Παρ
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΥΓ3-Β7
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΙΒΕ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
Δευ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΟΣ2
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ2
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Β) ΕΡΓ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β) ΕΡΓ.
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
Τρ
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε. / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thomsyka
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ1
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΑΙΣΘ1
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ1
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
Τετ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ1
ΣΥΚΑ Θ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchatziv
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ2
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. / ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.
ΑΙΣΘ1
Πε
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ2
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Παρ
(Β)
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΒΥΓ4-Β8
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΙΒΕ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΘΡΗΣΚEYTIKA (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΘ2
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΘ2
Δευ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΟΣ2
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ2
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ekasmerid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
Τρ
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zargli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΒΡΕΦ1
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_(Β)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΑΙΣΘ1
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΣΘ1
ΣΧΕΣΕΙΣ (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
Τετ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΕΡΓ.
ΕΡΓ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ. / ΜΟΡΑΛΗ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. /
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (Β) ΕΡΓ.
ΚΟΜ1
Σ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimitrachat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geoteo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΒΙΒΕ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΦΥΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ2
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΒΡΕΦ1
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchatziv
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Β)
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΙΘ2
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. / ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.
ΑΙΣΘ1
Πε
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gepoulios
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ2
ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΝΟΣ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ Δ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ2
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΜ1
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexpag
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipdan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konskorlou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Β) ΕΡΓ.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Β)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Β)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Β)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Παρ
(Β)
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΖΑΡΓΚΛΗ Ε.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Φ.
ΚΟΡΛΟΥ Κ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΤΡ-Γ2
2oEPAL
106
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/engonopo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/engonopo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
Δευ
Γ (ΘΕΩΡ)
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΦΥΤΙΚΩΝ
ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γ
Τρ
ΘΕΩΡ.
Γ (ΘΕΩΡ)
(Γ)
ΘΕΩΡ.
(ΘΕΩΡ)
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π. /
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ)
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γ (ΕΡΓ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
Τετ
ΘΕΩΡ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ. / ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΦΥΤΙΚΩΝ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ)
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γ
Πε
ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
(ΘΕΩΡ)
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ. / ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pefraimi
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mgantzou
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ)
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γ (ΕΡΓ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
Παρ
ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ.
ΓΑΝΤΖΟΥ Μ. / ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Π.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΑΝΘ
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
Δευ
ΘΕΩΡ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Γ)
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
Τρ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (Γ)
ΕΡΓ.
ΘΕΩΡ.
(Γ)
ΘΕΩΡ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. / ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Γ)
(Γ) ΘΕΩΡ.
Τετ
ΕΡΓΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ. / ΤΣΙΑΧΤΑ Β.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pliagkos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sstamatis
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
(Γ) ΘΕΩΡ.
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Γ)
Πε
ΕΡΓΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΠΛΙΑΓΚΟΣ Γ.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkaldeli
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dasternos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Γ)
Παρ
ΘΕΩΡ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΑΣΤΕΡΝΟΣ Δ. / ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
ΚΑΛΔΕΛΗ Π.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΛΟΓ
2oEPAL
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Δευ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makrikela
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γ) ΕΡΓ.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Τρ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γ) ΘΕΩΡ.
(Γ)
ΚΡΙΚΕΛΑ Μ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elterzidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zkariofil2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zkariofil2
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Γ) ΕΡΓ.
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Γ) ΕΡΓ.
Τετ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΤΕΡΖΙΔΟΥ Ε.
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zkariofil2
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zkariofil2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Γ) ΕΡΓ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Γ) ΕΡΓ.
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Γ) ΘΕΩΡ.
Πε
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ Ζ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Γ) ΘΕΩΡ.
Παρ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΞΕΝ-Γ3
2oEPAL
107
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Δευ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
(Γ)
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΜΙΧΑΗΛ Ε. / ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Γ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Τρ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kotagio
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
Τετ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΜΙΧΑΗΛ Ε. / ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Π.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Γ) ΕΡΓ.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Γ) ΕΡΓ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Γ)
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
Πε
ΜΙΧΑΗΛ Ε. / ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ε.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΜΙΧΑΗΛ Ε. / ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elmichael
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/symeonides
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
Σ ΘΕΩΡΙΑΣ (Γ)
Παρ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ)
ΘΕΩΡ.
ΘΕΩΡ.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Η.
ΡΟΖΟΣ Χ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΝΟΣ-Γ8
2oEPAL
205
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Δευ
(Γ)
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Γ) ΕΡΓ
Τρ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Γ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΘΕΩΡ.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
Τετ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΘΕΩΡ.
Πε
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pakechagia
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
Παρ
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. / ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΒΡΕΦ-Γ6
2oEPAL
203
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dgeorgoula
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ &
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β) ΕΡΓ.
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Δευ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
(Γ)
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Δ. / ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ (Γ)
Τρ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ &
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΣΤΑΘΜΟΥ (Γ) ΕΡΓ.
Τετ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Γ)
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ekorosiado
ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΣΤΑΘΜΟΥ (Γ) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ (Γ)
Πε
ΘΕΩΡ.
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stellamorali
ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ (Γ) ΕΡΓ.
Παρ
ΘΕΩΡ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΜΟΡΑΛΗ Σ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ Ε. / ΜΟΡΑΛΗ Σ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΒΙΒΕ-Γ5
2oEPAL
202
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Γ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΘΕΩΡ.
Δευ
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Τρ
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
(Γ) ΘΕΩΡ.
Τετ
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ.
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/inikolaid
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Γ)
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΘΕΩΡ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
(Γ) ΘΕΩΡ.
Πε
(Γ)
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aapostolat
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatzili
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (Γ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΘΕΩΡ.
(Γ) ΘΕΩΡ.
Παρ
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΑΚΑΝΤΙΛΙΩΤΟΥ Μ. / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΦΥΣ-Γ9
2oEPAL
206
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
(Γ) ΘΕΩΡ.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Δευ
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Τρ
(Γ)
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Τετ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ &
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ (Γ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΑΛΑΞΗ (Γ) ΕΡΓ.
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
(Γ) ΘΕΩΡ.
Πε
ΘΕΩΡ.
(Γ) ΘΕΩΡ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ. / ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/makarasa
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchamour
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ &
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ (Γ) ΕΡΓ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ (Γ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Παρ
ΘΕΩΡ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε. / ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Μ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΑΙΣΘ-Γ4
2oEPAL
108
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ -
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
SPA ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Γ) ΕΡΓ.
Δευ
ΥΛΙΚΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΓΚΟΓΚΟΥ Ε.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ -
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Γ) ΕΡΓ.
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Τρ
ΥΛΙΚΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioamylona
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mchatziv
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ (Γ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (Γ) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Τετ
ΘΕΩΡ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΜΥΛΩΝΑ Ι.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/agvasilei
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
Πε
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/andarh
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kaldiaman
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
SPA ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Παρ
(Γ) ΘΕΩΡ.
(Γ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ. / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
ΑΡΧΑΚΗΣ Α.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 30/10/2020
ΓΚΟΜ-Γ7
2oEPAL
204
1
2
3
4
5
6
7
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 14:00
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nsamanidou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
ΥΛΙΚΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
Δευ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Γ) ΕΡΓ.
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
Τρ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xrozos
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gianezit
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΧΗΜΕΙΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
- ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Γ)
Τετ
ΘΕΩΡ.
ΡΟΖΟΣ Χ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΓΙΑΝΝΕΖΗ Σ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/zmoschiani
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echormpou
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fventoura
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kranesti
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thlarchan
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ (Γ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (Γ)
- ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Γ)
ΥΛΙΚΩΝ (Γ) ΘΕΩΡ.
ΓΛΩΣΣΑ (Γ)
Πε
ΘΕΩΡ.
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ Μ.
ΧΟΡΜΠΟΥ Ε.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ Φ.
ΑΝΕΣΤΗ Κ.
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Θ.
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iolivitsan
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kmoutzo
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iornatalia
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ (Γ) ΕΡΓ.
ΦΥΣΙΚΗ (Γ)
ΥΓΙΕΙΝΗ (Γ)
Παρ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ν.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι.
ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ.
Δημιουργία Προγράμματος:21/11/2020
aSc Timetables