Ειδικότητες:

1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

3. Τεχνικός Δικτύων και Επικοινωνιών

4. Τεχνικός Αυτοματισμού